Ove Sandert

Sändningstid
15:00 - 16:00
Söndag

Musikkrysset från MHF-Radion

Musikkrysset anordnas av Ove Sandert i samarbete med Gävle MHF, JS FILM, Valbo, Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Kryssplanen hittar du på http://mhfgavle.se/musikkrysset/

X